Nowoczesna obudowa hermetyczna z szybkim wyświetlaczem LED gwarantuje doskonałe bezpieczeństwo oraz
 • Ważne parametry sterownika:

  5 wyjść sterujących (max 3HP, 2200W)
  zabudowany wyłącznik nadprądowy
  nowoczesna obudowa hermetyczna IP65
  duży wyświetlacz temperatury a porządku z sygnalizacją LED
  zegar z programatorem karierze w porządku doby
  funkcja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją audio i jechania światłem i zestawem chłodniczym
  port RS485, bezpłatna aplikacja ELITECH MANAGER
  dostęp do portalu escomonitor.com
  dojazd do aplikacji mobilnej alarmowej escomonitor.com
  sterownik ECB-1000S jest pozostawiony do obsługi komory chłodniczej ze sprężarką jednofazową o energii do 3HP (2200W).
  Sterownik ECB1000S umożliwia łatwe sterowanie:

  sprężarką o mas do 3HP (2200W)
  grzałkami odszraniania
  wentylatorami parownika
  oświetleniem komory
  sygnalizacją alarmu
  Światło a publikacja zespołu chłodniczego, prawdopodobnie stanowić skłonna od otwarcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, zapewne być uzyskiwana o dokładnych porach dnia, a cenę nastawy temperatury, przełączona w zabieg nocny, aby zaoszczędzić koszty działalności.

  Sterownik jest podobny z regulaminami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
  Monitoruje ogromną i odpowiednią gorączkę oraz wpisuje okresy kiedy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje dodatkowo wszelki zanik napięcia zasilania. Sterownik jest dwa ludzie alarmów HACCP.

  Dostępne dwa ludzie alarmów

  natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" także małej "SLi" Po przejściu tego kredytu jest natychmiastowa aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu oraz cenie temperatury do pamięci urządzenia. Te szczyty wyznaczają zakres, po wewnątrz którym umieszczany towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
  ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" oraz niewielkiej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w toku dłuższym niż "drA", również jest aktywacja alarmu i zapis daty/czasu a ceny temperatury do pamięci sterownika.
  Sterownik przekazuje do pamięci i:

  datę/czas zaniku napięcia zasilania
  maksymalną i niewielką temperaturę podczas alarmu
  Oprogramowanie Elitech Manager.
  Do obsługi sterowników z zakresu PC tanie jest wolne oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli laptop posiada dostęp do internetu, dane ze sterownika mogą istnieć oddawane za usługą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po stworzeniu konta na sieci internetowej www.escomonitor.com można czerpać zdalnie z pracy:

  Regulator wilgotności DHC100+ wyposażony stanowi w wydanie sterujące przekaźnikowe 10A. Rejestrat temperatur no enegry w obudowie IP67. Popularna oraz mechaniczna aplikacja osiągnie na bliski odczyt temperatury. : "nawilżanie" lub "osuszanie" łapie się w menu. Dodatkowo ma alarm dźwiękowy MASEK i MAX oraz wielkości pracy awaryjnej w sukcesu uszkodzenia czujnika wilgotności. Regulator kreuje się w tabeli, oraz czujnik w tle pomiaru. Długość przewodu czujnika wynosi 2m także wolno ją przedłużyć do 30m.

  Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką dedykowany do montażu w kabinie kierowcy czujnik wilgotności Honeywell
  Sposób pracy: nawilżanie lub osuszanie
  Wyjście przekaźnikowe 10A + sygnał dźwiękowy MASEK i MAX
  Atrakcyjna cena

  podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
  archiwizacja pomiarów temperatury
  automatycznie raporty dzienne z archiwizacji kierowane na określone adres e-mail
  możliwość tworzenia raportów z nowych 3 miesięcy
  programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
  image
  powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury czyli drugich zdarzeniach
  aplikacja na zorganizowania mobilne pod system Android

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!